Čelične cevi

Spiralno zavarene HSAW čelične cevi izrađuju se od valjanih čeličnih traka odgovarajućih debljina. Čelične cevi proizvedene na ovaj način se upotrebljavaju za izgradnju cevovoda za transport vode, gasa, nafte i drugih fluida. Takođe HSAW čelične cevi se koriste pri izgradnji šipova za duboko fundiranje tla. Kod cevovoda namenjenih za transport vode, koriste se cevi sa adekvatnom unutrašnjom i spoljašnjom površinskom zaštitom.